Een uniek concept in de wijde omgeving

Handelsbeurs Kapellen: na de dip, weer met stip

De herfstperiode is in Kapellen synoniem voor de Handelsbeurs. Het evenement, dat in 1960 ontsproot aan het brein van enkele lokale zelfstandigen uit de Stationsstraat die met het samenbrengen van hun waren in diverse standjes in de gemeentelijke feestzaal Concordia een nieuwe verkoopstechniek introduceerden in de regio, groeide uit tot een gebeuren dat nergens zijn gelijke kent. De Handelsbeurs van Kapellen is en blijft de grootste in zijn soort en werd al honderden keren gekopieerd. Helaas voor 'de kopies' die één voor één wegvielen… Anno 2006 blijft alleen 'de echte' overeind.

Maar ook de Kapelse beurs zat de voorbije jaren in een 'dipje' en minder en minder standhouders vonden de weg naar het Kapelse Marktplein. Maar dankzij de inspanningen van het beurscomité en het gemeentebestuur is het tij gekeerd.

"Je hebt natuurlijk een aantal beurzen in vaste tentoonstellingsparken zoals Antwerp Expo of de Brusselse Heizelpaleizen. Meestal zijn dat productgerelateerde beurzen zoals een autosalon of vakantiesalon. Daarnaast zijn er nog weinig lokale beurzen te vinden die worden opgebouwd in tijdelijke tentoonstellingshallen en waar je een mengelmoes aan waren terug kan vinden," zegt Theo Geysen, voorzitter van het beurscomité. Hij vormt al jaren tandem met Henri - Rik voor de vrienden - Geudens. Beiden zagen het gebeuren evolueren van een pure amateuristische bedoening naar een super gereglementeerd en strikt georganiseerd evenement.

17 vergunningen

Voor de stichters van de beurs kwam het in de beginjaren alleen aan op plezier maken," zegt Rik Geudens. Nu moeten er jaarlijks minstens zeventien vergunningen in orde zijn, voordat de opbouw kan beginnen." Na de eerste editie in zaal Concordia, werden nummer twee en drie georganiseerd in tenten op het Kerkplein. Die ruimte was in 1963 weer te klein en de beurs verhuisde naar het gemeentepark. Daar stonden de tenten tot in 1984. Het zilveren beursjubileum werd gevierd op een nieuwe locatie: het Marktplein aan het Essenhout. Deze verhuis kwam er op vraag van het gemeentebestuur onder impuls van toenmalig burgemeester Jacky Buchmann die de veiligheidsvoorschriften aanscherpte. Uiteindelijk bleek die verhuis naar het plein een goede zet, want de beurs kende meteen zijn topjaren tot aan de eeuwwisseling. Sindsdien ging het wat achteruit. De 'grote' bedrijven van huishoudtoestellen en hifimateriaal bouwden hypermarkten aan de randen van de grootsteden in plaats van op evenementen zoals de Handelsbeurs met stuntaanbiedingen uit te pakken. Meubels en salons koop je tegenwoordig in grote showrooms op Meubelpleinen.

"Toch hebben we nu een nieuw 'publiek' gevonden in de verkopers van allround huishoudproducten, wellness, reizen,...", zegt Rik Geudens. "En die spreken ook het grote publiek aan, want jaarlijks gaan er nog altijd meer dan 35.000 toegangsticketjes de deur uit en de beuroppervlakte is al geruime tijd volgeboekt." De 125 standhouders verwachten je tussen 27 oktober en 5 november 2006 in de Kapelse beurshallen.
Info: www.handelsbeurskapellen.com.

Tekst en foto's Marc Gorremans

Kapels gemeentebestuur sluit protocol met beursorganisatie

De Handelsbeurs startte op initiatief van enkele Kapelse middenstanders. Helaas is de laatste jaren de lokale middenstand niet prominent meer aanwezig op het evenement. middenstandsschepen Luc Janssens en waarnemend burgemeester Koen Helsen willen daarin verandering brengen.

"De beurs is een centrale ontmoetingsplek voor vele Kapellenaars," zegt Luc Janssens. "Onze gemeente groeit meer en meer uit tot een regionaal koopcentrum, waar dit evenement zeker een prominente plaats verdient. We zullen er vanaf dit jaar ook als gemeente sterk aanwezig zijn." Daarvoor werd een protocol, dat onlangs door de gemeenteraad werd goedgekeurd, afgesloten met de organisatie. Meteen krijgt het evenement de nodige zuurstof, zodat probleemloos de vijftigste editie in 2009 wordt gehaald. Het gemeentelijk engagement loopt immers over een ruimere periode.

Op de beurs zullen diverse gemeentelijke diensten hun werking voorstellen. Politie en brandweer geven graag een woordje uitleg, terwijl de informatieambtenaar bereikbaar is om op vragen van de burgers te antwoorden. De middenstanders krijgen de gelegenheid om in clusters hun bedrijf voor te stellen. Zo kunnen alle bedrijven die zich richten naar woningrenovatie samen één stand bevolken. Dat scheelt een stuk in de prijs en men kan samenwerken om de stand te bemannen. "Of dit al dit jaar volop zichtbaar is, hangt er van af," zegt schepen Luc Janssens.

"Verschillende kandidaten konden het dit jaar niet meer in hun schema inpassen, maar beloofden om volgend jaar zeker en vast van de partij te zijn." Kapellenaars kunnen de inkom betalen met één Jacobuscheque (1,5 euro). Een gunstkoopje, want anders betaal je 2,5 euro voor een inkomticket.